ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 15:32:56  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จ.พะเยา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จ.พะเยา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จ.พะเยา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันที่ 9 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอจุน จำนวน 750 ผืน ที่หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน โดยมีนายรณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้นองคมนตรี ได้เดินทางไปผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ ที่หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 750 ผืน และมอบให้กับ ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.แม่ใจ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ อีก จำนวน 500 ผืน และได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง อีกจำนวน 5 ราย ในการนี้ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน รวมถึงมีจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี แก่ราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ผู้ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และจากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปี 2561-2562 มีราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 82,681 ราย โดยจังหวัดพะเยาได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว และจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางการต่อไป โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มายังราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคนในการผ่านพ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ซึ่งราษฎรที่เดินทางมารับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน จากอากาศหนาวเย็น ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันเชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738