ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 16:11:40  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฏรโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวรวม 2,200 ผืนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30น.ที่หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน700 ผืนไปมอบให้แก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดให้ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกรของพระองค์ จากนั้นองคมนตรี เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และเชิญผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบแก่ราษฏรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฏรและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฏรที่มารับผ้าห่มพระราชทานด้วย ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ ประจำปี 2562 รวมจำนวน 312,534 คน แยกตามประเภทผู้เดือดร้อน คือ ผู้สูงอายุ 145,557 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 2,531 คน ผู้พิการทุพพลภาพ 27,389 คน ผู้มีรายได้น้อย 57,245 คนและผู้ประสบความเดือดร้อน79,812 คน ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2562 และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูหนาวและจัดหาเครื่องกันหนาวแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประสบภัยหนาวในพื้นที่จำเป็นเร่งด่วนด้วย ในโอกาสนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นายชื่น บุญมา อายุ 77 ปี ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก ร่างกายซีกขวาไม่มีแรง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ราษฏรหมู่ที่ 4 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย และครอบครัว นางปวก เมืองมาคำ อายุ 77 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจ เข่าสะบ้าหลุด เดินไม่ได้ เป็นราษฏรหมู่ที่ 13 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในภาคบ่าย องคมนตรี ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 500 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ลาว ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดให้ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกรของพระองค์ และเชิญผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบแก่ราษฏรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว อนึ่งในวันเดียวกัน องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืนไปมอบให้แก่ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและเทคนิคดุสิต ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดให้ราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกรของพระองค์ และเชิญผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบแก่ราษฏรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738