ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 พฤศจิกายน 2561 / 15:31:43  
ประชาชนชาวไทยและเมียนมาร์ ให้การต้อนรับ คณะนักปั่นโครงการ "ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน" อย่างอบอุ่น ที่จุดสิ้นสุด บริเวณริมน้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ
ประชาชนชาวไทยและเมียนมาร์ ให้การต้อนรับ คณะนักปั่นโครงการ "ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน" อย่างอบอุ่น ที่จุดสิ้นสุด บริเวณริมน้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ
คณะนักปั่นโครงการ "ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน" รณรงค์ป้องกันไฟป่าและเพื่อผู้พิทักษ์ป่าแม่ฮ่องสอน ถึงจุดหมาย ที่ ริมแม่น้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย พี่น้องประชาชนชาวไทยและเมียนมาร์ ให้การต้อนรับคณะนักปั่นอย่างอบอุ่น

บ่ายวันนี้ (12 พ.ย. 61) คณะนักปั่นโครงการ “ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน” รณรงค์ป้องกันไฟป่าและเพื่อผู้พิทักษ์ป่าแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางถึงจุดสิ้นสุด ที่ บริเวณริมแม่น้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนชาวไทยและเมียนมาร์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่คณะนักปั่นโครงการ “ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน”
ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน” รณรงค์ป้องกันไฟป่าและเพื่อผู้พิทักษ์ป่าแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2561 โดยเริ่มต้นที่ลานกิจกรรมหน้าสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ไปสิ้นสุดที่ บ้านแม่สามแลบ ริมน้ำสาละวิน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางกว่า 248 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาร์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่าร่วมกันอีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการ หารายได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อีกด้วย

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738