ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2561 / 10:01:06  
อำเภอแม่สะเรียง เตรียมงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง เตรียมงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2561 สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอแม่สะเรียง

นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่สะเรียง ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอแม่สะเรียง ตลอดจนร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอแม่สะเรียง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวด “หนูน้อยนพมาศ” ประจำปี 2561 การประกวดการประดิษฐ์เล็ก การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนในพื้นที่ ที่ เวทีกลาง บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง และกิจกรรมลอยกระทง ที่ท่าน้ำยวม บริเวณสะพานข้ามลำน้ำยวม วัดสุพรรณรังษี
ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงาน งานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) แม่สะเรียง ประจำปี 2561 ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ กองการศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-861-231 หรือ 053-682743 ต่อ 19

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 234

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738