ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤศจิกายน 2561 / 10:15:37  
โรงพยาบาลแม่สะเรียง เตรียมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม นี้
โรงพยาบาลแม่สะเรียง เตรียมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม นี้
โรงพยาบาลแม่สะเรียง เตรียมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2562 ที่ บ้านวาทู หมู่ 3 ตำบลเสาหิน ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม นี้

พญ.สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลแม่สะเรียง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เตรียมออกปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 -16 ธันวาคม นี้ ที่ บ้านวาทู หมู่ 3 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย แนะนำการตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งให้สุขศึกษาให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการ
ทั้งนี้ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นการปฏิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสายสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร
จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่บ้านวาทู และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ งานพอ.สว. โรงพยาบาลแม่สะเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-681032-4 ต่อ 219

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738