ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤศจิกายน 2561 / 13:28:26  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รณรงค์ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รณรงค์ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้ง 6 ชุมชน เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ รณรงค์ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้ง 6 ชุมชน เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีการกิจกรมต่างๆ เช่น การประกวดหนูน้อยน่ารัก(ชาย) หนูน้อยนพมาศ(หญิง) การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การแข่งขันมวยไทย และการประกวดดอกไม้ไฟ เป็นต้น เพื่อรักษาและสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชน เที่ยวงานประเพณีลอยกระทง และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ดอกไม้สด ให้หลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก และของดเว้นการจุดประทัดหรือวัสดุอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 726

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738