ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤศจิกายน 2561 / 14:42:36  
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดออกหน่วยบริการออกใบอนุญาตที่อำเภอปาย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดออกหน่วยบริการออกใบอนุญาตที่อำเภอปาย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดออกหน่วยบริการออกใบอนุญาตที่อำเภอปาย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

นายประดุง อินไชยา สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน มีกำหนดออกให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้กับผู้ประกอบการที่จะขายสุรายาสูบและไพ่ ในเขตท้องที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. และวันที่ 18 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ โดยไม่ต้องไปสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน โดยให้เตรียมเอกสาร ประกอบด้วย ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจําปี 2561, บัตรประจําตัวประชาชน และสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ที่ทางราชการออกให้
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 3151 หรือ 091 308 7376

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 347

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738