ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 พฤศจิกายน 2561 / 14:18:49  
กกต.ลำพูน เตรียมพร้อมเลือก ส.ว. เปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนฯแล้ว
กกต.ลำพูน เตรียมพร้อมเลือก ส.ว. เปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนฯแล้ว
กกต.ลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน อย่างเป็นทางการเตรียมพร้อมการรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดลำพูน

วันนี้ (19 พ.ย. 61) ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน อย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระหว่างวันที่ 26 – 30 พ.ย.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขต กทม ทั่วประเทศ จำนวน 928 แห่ง โดยเปิดรับผู้สมัคร ส.ว. ที่มีคุณสมบัติ ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือก มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี และผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า สนง.กกต.ประจำจังหวัดลำพูน กำหนดจัดประชุมเวทีเครือข่าย ในวันที่ 21 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กกต.ลำพูน เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการผลิตสื่อและให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ดีเจประชาธิปไตย ผู้มีอำนาจทำการแทน ออช. ที่มีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งในจังหวัด ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทน กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ จำนวน 50 คน เพื่อสามารถนำไปสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ไปถ่ายทอดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระบวนการและขั้นการได้มาซึ่ง ส.ว. ถือเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือก ส.ว. ที่จะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กำหนดให้มี ส.ว. 200 คน แต่ในวาระแรก 5 ปี ให้มี ส.ว. 250 คน จาก 3 ช่องทาง คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สรรหาจำนวน 194 คน ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน และเลือกโดยกลุ่มวิชาชีพ โดยการเลือก 3 ระดับ คือ อำเภอ จังหวัด และประเทศ ได้ 200 คน จากนั้นส่งให้ คสช.คัดเลือก 50 คน สำหรับ ส.ว.สรรหา ตามบทเฉพาะกาลที่มีวาระ 5 ปี ไม่ได้มีหน้าที่เพียงกลั่นกรองกฎหมาย แต่ยังมีภารกิจพิเศษคือ การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อีกด้วย

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 200

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738