ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 พฤศจิกายน 2561 / 14:30:37  
ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย กฉ ลำพูน ยอดทะลุเป้ากว่าสิบล้านบาท
ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย กฉ ลำพูน ยอดทะลุเป้ากว่าสิบล้านบาท
ขนส่งลำพูน ขอบคุณผู้ร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย ปิดยอดประมูลหมวดอักษร กฉ ลำพูน จำนวน 301 หมายเลข กว่า 10 ล้านบาท รายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก

นายสรรเพชญ ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดตาก รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำพูน กล่าวปิดการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กฉ ลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ว่า กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ทุกท่าน ซึ่งการประมูลระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 สามารถปิดการประมูลป้ายทะเบียน หมวดอักษร กฉ ลำพูน จำนวน 301 หมายเลข รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,252,110 บาท แบ่งยอดการประมูลออกเป็น 2 วัน ได้แก่ วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เปิดประมูล จำนวน 134 หมายเลข เป็นเงิน 5,958,000 บาท และยอดการประมูล ในวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 อีกจำนวน 167 หมายเลข เป็นเงิน 4,294 ,110 บาท สำหรับป้ายทีีมีผู้แข่งขันสู้ราคาสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ กฉ ลำพูน 9999 ชนะการประมูลที่ 600,000 บาท กฉ ลำพูน 8888 ชนะการประมูลที่ 500,000 บาท และ กฉ ลำพูน 5555 ชนะการประมูลที่ 400,000 บาท
ทั้งนี้ รายได้จากการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนทั้งหมด นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลสำคัญประจำปี โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ โครงการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสอบสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ และโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนน
สำหรับผู้ที่ประมูลหมายเลขถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูล และสามารถเป็นมรดกให้กับบุคคลในครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งยังสามารถโอนหรือมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ชิดหรือบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือ หรือขายต่อบุคคลอื่นได้ในราคาที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอตามลำดับเลข สามารถนำเลขที่ประมูลได้มาจดทะเบียนได้ทันที และสามารถใช้ได้กับรถทุกจังหวัดทั้งรถใหม่และรถจดทะเบียนแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0 5 3 5 3 7 3 2 5 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง และสาขาอำเภอลี้ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 250

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738