ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 พฤศจิกายน 2561 / 14:49:51  
ลำพูน-ผอ.กกต และผู้ตรวจการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยที่จุดรับสมัคร ส.ว.
ลำพูน-ผอ.กกต และผู้ตรวจการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยที่จุดรับสมัคร ส.ว.
ผอ.กกต.ลำพูน และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดลำพูน

เช้าวันนี้ (26 พ.ย. 61) นายนพดล สุยะ ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่รับสมัคร ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดย ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูนได้สอบถามข้อจำกัด ข้อขัดข้อง และแก้ไขในการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ในวันรับสมัครฯ เพื่อให้การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส่ และถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระหว่างวันที่ 26 – 30 พ.ย.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขต กทม ทั่วประเทศ จำนวน 928 แห่ง โดยเปิดรับผู้สมัคร ส.ว. ที่มีคุณสมบัติ ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือก มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี และผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กำหนดให้มี ส.ว. 200 คน แต่ในวาระแรก 5 ปี ให้มี ส.ว. 250 คน จาก 3 ช่องทาง คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สรรหาจำนวน 194 คน ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน และเลือกโดยกลุ่มวิชาชีพ โดยการเลือก 3 ระดับ คือ อำเภอ จังหวัด และประเทศ ได้ 200 คน จากนั้นส่งให้ คสช.คัดเลือก 50 คน สำหรับ ส.ว.สรรหา ตามบทเฉพาะกาลที่มีวาระ 5 ปี ไม่ได้มีหน้าที่เพียงกลั่นกรองกฎหมาย แต่ยังมีภารกิจพิเศษคือ การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อีกด้วย

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738