ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤศจิกายน 2561 / 10:47:27  
ลำพูน–MOU ร่วมโรงเรียนจีนสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน
ลำพูน–MOU ร่วมโรงเรียนจีนสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน
โรงเรียนเมธีวุฒิกร (ลำพูน) ]ลงนาม MOU ร่วมกับโรงเรียนโซ่วอัน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ในโครงการการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.บุญสุ่ม อินกองงาม ผู้จัดการโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ระหว่างโรงเรียนเมธีวุฒิกร กับโรงเรียนมัธยมโส้วอัน อำเภอพู่เจียง เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม (Sister school) โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน นายมนู ศรีประสาท รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อมคณะทำงานการประชุมเจรจาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ร่วมเป็นเกียรติสักขีพยาน และมีศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร (อ. กวนเหล่าซือ) ศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ พงษ์วาท เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ก้าวสู่สากลส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 208

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738