ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤศจิกายน 2561 / 11:01:10  
ลำพูน–รมต.สำนักนายกฯ ติดตามการขับเคลื่อนวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ลำพูน–รมต.สำนักนายกฯ ติดตามการขับเคลื่อนวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ ในการขับเคลื่อน " วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน /โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมรองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ ในการขับเคลื่อน “ วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน /โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการนี้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กองกำลังรักษา ความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นมัสการสักการะ พระประธานในวิหาร กราบนมัสการพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ทำพิธีสวดเรียกขวัญ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ตีกังสดาล ณ หอกังสดาล ถวายโคม และร่วมบันทึกเทปรายการ “กฤษนะทัวร์ยกล้อ” ติดตามการพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลภายในบริเวณวัด และติดตามเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ ตลาดขัวมุงท่าสิงห์ บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จากนั้นเยี่ยมชม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ตลอดจนเยี่ยมชม การจำหน่ายสินค้าด้านวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738