ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤศจิกายน 2561 / 12:31:15  
ลำพูน–จัดประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2018 ส่งเสริมเยาวชนชายกล้าแสดงออก ห่างไกลยาเสพติด
ลำพูน–จัดประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2018 ส่งเสริมเยาวชนชายกล้าแสดงออก ห่างไกลยาเสพติด
จังหวัดลำพูน จัดประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2018 ในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ส่งเสริมให้เยาวชนชายกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า การประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2018 ในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ว่าการประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนชายกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และให้ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดไว้ดังนี้ ชายไทย สถานภาพโสด อายุ ไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร ไม่จำกัดภูมิลำเนา มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นในสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ร้าน Double’K Shop อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโทร 08 – 4615 – 0431 หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป โดยจะมีการจัดประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2018 บนเวทีกลางงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 กำหนดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่งกายในการประกวดแต่ละรอบดังนี้ รอบเปิดตัวด้วยชุดผ้าพื้นเมืองตามความคิดสร้างสรรค์เพื่อชิงรางวัล The Best Creative Lamphun Costume ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมชุดมาเอง รอบคัดเลือกเข้ารอบ 10 คน ให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดกีฬากางเกงขาสั้นสีขาว รองเท้าผ้าใบ ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมชุดมาเอง สำหรับเสื้อยืด (ทางกองประกวดสนับสนุน) รอบคัดเลือกเพื่อเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยผ้านุ่ง (กองประกวดสนับสนุน) รอบ 5 คนสุดท้ายแต่งกายด้วยชุดเจ้านาย (ทางกองประกวดสนับสนุน)
สำหรับรางวัลชนะเลิศ Mister Lamphun 2018 ถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Mister Lamphun 2018 ถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง Mister Lamphun 2018 ถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสาม Mister Lamphun 2018 ถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัล 2,500 บาท รองชนะเลิศอันดับสี่ Mister Lamphun 2018 ถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัล 2,500 บาท ขวัญใจมหาชน ตัดสินจากจำนวนดอกไม้ ถ้วยรางวัล สายสะพาย เงินรางวัล 1,500 บาท (ขวัญใจมหาชน สามารถผ่านเข้ารอบ 10 คนโดยอัตโนมัติ) รางวัลพิเศษอีกหลายรายการ ทั้งนี้ กองประกวดได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ข้าราชการ ภาคเอกชนสื่อมวลชน และตัวแทนผู้สนับสนุนการประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2018 คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินจากรูปร่างหน้าตาผิวพรรณ ปฏิภาณไหวพริบ การแสดงออกบนเวทีกลาง บุคลิกภาพโดยรวมและการแต่งกาย อนึ่ง การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 252

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738