ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤศจิกายน 2561 / 11:09:57  
ลำพูน-ป.ป.ช.ลำพูนเชิญร่วมงาน"หนึ่งพลัง ต้านทุจริต" 7ธันวาคมนี้
ลำพูน-ป.ป.ช.ลำพูนเชิญร่วมงาน"หนึ่งพลัง ต้านทุจริต" 7ธันวาคมนี้
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รวมทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงพลังต้านทุจริต ซึ่งจะจัดงานขึ้นใน วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์ EGV สาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำพูน

นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าสถานการณ์คอรัปชันของประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรง จากผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นประจำปี 2560 (Corruption Perceptions Index 2017) ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น 2 คะแนนเป็น 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่งผลให้ลำดับเลื่อนขั้นมาอยู่ที่ 96 ใน 180 ประเทศจากอัน ดับที่ 101 ในปี 2559 จาก 176 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในระดับสากลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต (United Nation Convention against Corruption : UNCAC) ได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” (Internation Anti-Corruption Day)
ในปีนี้สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “หนึ่งพลังต้านทุจริต” วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์ EGV สาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำพูน เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป รับชมวิดิทัศน์งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน พิธีเปิดเวลา 09:00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน จากนั้น รับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT การแถลงสารจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติประธานกรรมการป.ป.ช.(พ.ต.อ. วัชรพล ประสานราชกิจ)แถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริตและ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 (ITA Awards) และเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตด้วย
การจัดงาน “หนึ่งพลัง ต้านทุจริต” ครั้งนี้ มีกิจกรรมน่าสนใจประกอบด้วยการฉายภาพยนตร์ “ฉลาดเกมส์โกง” ชมหนังสั้น - คลิปรณรงค์คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริตการเปิดบูธนิทรรศการต้านโกงโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำพูนเช่นหน่วย Fix it จากน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน พบกับเกมสนุก ลุ้นรับของที่ระลึกในงานจากบูธของเทศบาลเมืองลำพูน ห้างบิ๊กซีลำพูน โรงภาพยนตร์ EGV การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนและสำนักงาน และสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนผู้สนใจนักเรียนนักศึกษาประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงนะมาร่วมกันแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้อันดับคะแนน ภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยสูงขึ้น ด้วยการร่วมกันสวมเสื้อสีขาวมาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในวันที่ 7 ธันวาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738