ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 ธันวาคม 2561 / 11:22:35  
ลำพูน-จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก"
ลำพูน-จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก"
จังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีการจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่างทยอยมารับเสื้อพระราชทานอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่เวลา 08:00 น.เป็นต้นมา โดยจังหวัดลำพูนจัดพิธีรับเสื้อพระราชทานระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม
สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ติดภารกิจ และไม่สามารถเดินทางมารับเสื้อพระราชทานด้วยตนเองในวันที่ 1 ธันวาคม ยังสามารถมารับเสื้อพระราชทานได้ในวันที่ 2 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 07:00 – 17:00 นาฬิกา และหากผู้ร่วมกิจกรรมรายใดไม่สามารถมารับเสื้อพระราชทานด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยต้องรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองและเขียนมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถรับแทนในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
ส่วนในวันที่ 2 ธันวาคม นอกจากจะมีพิธีรับเสื้อพระราชทานแล้ว จังหวัดลำพูนยังจะจัดการซ้อมปั่นจักรยานในเส้นทางจริง เริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นาฬิกาเป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้มาร่วมซ้อมปั่นจักรยานตามระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นศาลากลางจังหวัดลำพูน ผ่านจุดสำคัญ อาทิ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร , อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี , วัดมหาวัน , วัดจามเทวี ตำบลในเมือง , วัดก่อม่วง , วัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์, วัดต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า , วัดสวนดอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง , ถึงประตูช้างสีเลี้ยวขวาเรียบคูเมือง เข้าจุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้เปิดรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ 19-27 พฤศจิกายน ทั้งที่ลงทะเบียนผ่านระบบ online และลงทะเบียนผ่านจุดลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูนและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง มีจำนวนยอดผู้ลงทะเบียน ทั้งสิ้นจำนวน 4,751 คน คิดเป็นร้อยละ 95.02 จากยอดกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของจังหวัด 5,000 คน

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738