ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 ธันวาคม 2561 / 12:21:33  
ลำพูน-เชิญร่วมสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน
ลำพูน-เชิญร่วมสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561

นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561 รวม 10 วัน บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณะกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และเป็นงานรื่นเริงประจำปีของประชาชนชาวจังหวัดลำพูน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี 2561 เพื่อเป็นการหารายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2561 ตลอดการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 23.00 น.

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738