ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ธันวาคม 2561 / 13:12:08  
ลำพูน-พร้อมใจร่วมดีเดย์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพาสติกหูหิ้ว
ลำพูน-พร้อมใจร่วมดีเดย์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพาสติกหูหิ้ว
บรรยากาศในวันสิ่งแวดล้อมไทย ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่ลำพูน ร่วมดีเดย์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพาสติกหูหิ้ว ผุดไอเดียนำกล่องกระดาษประยุกต์เป็นกล่องหิ้วแทนถุงพาสติก

เช้าวันนี้ ( 4 ธันวาคม 2561) ที่ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทลำพูน นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นายภานุมาส ปัญญามงคล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และนางสาวศิรินทร์ญา วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด ร่วมกันรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพาสติกหูหิ้ว เนื่องในวันวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีมีความสำคัญ เพราะนอกจากวันสิ่งแวดล้อมไทยแล้ว ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งเป็นจิตอาสาที่เข้ามาทำงานเป็นกลไกเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ อีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ด้านนายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดลำพูน โดยการนำของ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการ “คนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่วนราชการ หมู่บ้าน ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ นิยมใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในการบรรจุสินค้าให้แก่ลูกค้า รณรงค์ให้เปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า หรือตะกร้า และวัสดุอื่นๆทดแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมถึงเพื่อลดปริมาณขยะทั่วไป ซึ่งมีขยะพลาสติกรวมอยู่ด้วยเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขณะที่ นางสาวศิรินทร์ญา วงศ์มณีรุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด กล่าวว่า วันที่ 4 ธันวาคมนี้ เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไทย ร่วมใจงดให้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยกันลดขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกหูหิ้ว จึงรณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้า ตะกร้า หรืออะไรที่สามารถใส่ของแทนถุงพลาสติกหูหิ้วและใช้ซ้ำได้ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ไปซื้อของ ทั้งนี้ ในการดีเดย์วันแรกนั้น ได้จัดเตรียมกล่องกระดาษมาประยุกต์เป็นวัสดุทดแทนถุงพาสติก ใส่ของให้กับผู้มาใช้บริการ ส่วนใหญ่ชื่นชมและพึงพอใจกับวิธีการดังกล่าว เพราะสามารถนำกล่องกระดาษประยุกต์มาใช้ซ้ำต่อได้
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 2 ปีติดต่อกัน ในปี 2560 และปี 2561 ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” แล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738