ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ธันวาคม 2561 / 15:12:52  
ลำพูน-ตรวจสอบนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ลำพูน-ตรวจสอบนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจสอบการรับมอบและการนำข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรรม พบจุดรับมอบข้าวสารฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนดไว้ กำชับทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะทำงานระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน (ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวที่ 13/2558) พร้อมคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นางสาวนภาธิป หนูเนียม ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นางสาวอุษณี วงศ์ศักดิ์ หัวหน้าคลังสินค้า (อคส.) นายปิยะวุฒิ วิหงษ์ หัวหน้าคลังสินค้า (อตก.) โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา และ พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ขำแก้ว ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ร่วมสังเกตการณ์ ณ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน จากการตรวจสอบการรับมอบและการนำข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรรม พบว่าจุดรับมอบข้าวสารฯ ทั้งสองแห่ง มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการกำกับดูแลทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยในการตรวจสอบครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ทำการตรวจสอบและตัดซีนรถบรรทุกด้วยตนเอง พร้อมสุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าว และกำชับทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจการรับมอบข้าวสารฯ

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738