ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 09:21:12  
มณฑลทหารบกที่ 32 เตรียมจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561
มณฑลทหารบกที่ 32 เตรียมจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561
มณฑลทหารบกที่ 32 เตรียมจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561

พันโททินกร วงค์ศรี รองผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 จะทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32
ภายในงานมีการแสดงต่างๆของนักศึกษาวิชาทหารที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขัน รด.พันธุ์แกร่ง การแสดวงโยธวาทิต การแสดงหมู่ปืนเล็กเข้าตี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ได้ในวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054-839318

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738