ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 10:12:16  
พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกครั้งหนึ่ง

โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสดุดี แด่พระองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนและประเทศไทย ทรงพระราชทานโครงการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์ สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา พระพุทธศาสนา สังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมืองตลอดจนเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ได้ทรงพราชทานแนวทางการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหม่

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 210

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738