ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 12:25:45  
จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด , ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด , ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสดุดี แด่พระองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนและประเทศไทย ทรงพระราชทานโครงการทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา พระพุทธศาสนา สังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนตลอดจนเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ได้ทรงพระราชทานแนวทางการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหม่
ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2561 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างความรับรู้และตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินให้สาธารณชนทราบ และช่วยกันดูแลรักษาอย่างถูกวิธี และนำเอาศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม


ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738