ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 13:58:48  
ครม.เห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติ ส่งท้ายปี 2561 ซื้อสินค้านำไปลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท เริ่ม 15 ธันวาคม 2561 ถึง 16 มกราคม 2562
ครม.เห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติ ส่งท้ายปี 2561 ซื้อสินค้านำไปลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท  เริ่ม 15 ธันวาคม 2561 ถึง 16 มกราคม 2562
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติ ซื้อสินค้าประเภท ยางรถยนต์ หนังสือ และสินค้าโอท็อป นำไปลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท เริ่ม 15 ธันวาคม 2561 ถึง 16 มกราคม 2562 พร้อมปรับค่าตอบแทน อสม. และแจกซิมโทรศัพท์มือถือฟรี

กระทรวงการคลัง โดย กรมสรรพากร ได้เสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ โดยการสนับสนุนการบริโภคกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 3 ประเภท มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องซื้อสินค้าในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 สำหรับ กรณีผู้มีเงินได้จ่ายเงินซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้ง 2 ปีภาษี (ปีภาษี 2561 และปีภาษี 2562) จะได้รับลดหย่อนตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้ว ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้จะมี 3 ประเภท คือ ยางรถยนต์ และจักรยาน ที่มีคูปองยืนยัน ว่าสินค้าที่ได้รับการรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย หนังสือทั่วไป และ อีบุ๊ค นิยาย เรื่องสั้น แบบเรียน แต่ไม่รวม นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ส่วนสินค้าโอทอป ที่ต้องมีใบรับรองจากกรมพัฒนาชุมชนจะได้การลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งทุกรายการต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จากเดือนละ 600 บาท เป็น 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน ขณะเดียวกัน ได้เห็นชอบให้แจกซิมโทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล และข่าวสารที่จำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น ติดตามแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร ข้อมูลด้านการวางแผนเพาะปลูก และการขายสินค้าเกษตร สำหรับผู้ที่มีซิมมือถือและอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว สามารถเพิ่มจำนวนอินเทอร์เน็ตฟรี เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนผู้ที่ยังไม่มีซิมมือถือ จะแจกซิมมือถือพร้อมอินเตอร์เน็ต โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จะคำนวณค่าใช้จ่าย และจำนวนอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน ต่อไป

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738