ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 15:50:33  
อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561
อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561
อำเภอแม่สะเรียงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เช้าวันนี้ (5 ธ.ค.61) ที่หอประชุมที่ว่าอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิก สมาคม ชมรม สโมสร องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ทำพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณรจำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
จากนั้นเวลา 08.30 น. ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในอำเภอแม่สะเรียง ถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมร่วมกันถวายบบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพ แบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้ราษฎรได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในยามที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยาก จากวิกฤตภัยต่างๆ พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลาย และขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน นำความผาสุก มั่นคงมาสู่ประเทศ และอาณาประชาราษฎร์ โดยถ้วนหน้า
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย คือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยให้เป็นวันหยุดราชการ

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738