ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 16:09:34  
อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรม ร่วมใจทำความดีถวายพ่อ
อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรม ร่วมใจทำความดีถวายพ่อ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมตามโครงการ ชาวแม่สะเรียงร่วมใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์สามัคคี ทำความดีถวายพ่อ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันนี้(5 ธ.ค.61) ที่วัดจอมมอญ บ้านพะมอลอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ นักเรียนโรงเรียนบ้านพะมอลอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม สัปดาห์การพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ ชาวแม่สะเรียง ร่วมใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์สามัคคี ทำความดีถวายพ่อ ซึ่งอำเภอแม่สะเรียง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อรวมพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของปวงชนชาวไทยในการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการกิจกรรมของอาสาพัฒนาชุมชนในการทำความดีถวายพ่อ มีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำคำขวัญพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คำว่า “พัฒนาคือสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนาให้กว้างขวาง โดยกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงานสัปดาห์การพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคมของทุกปี
สำหรับบ้านพะมอลอ ถือเป็น 1 ใน 5 ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738