ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 09:59:38  
กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้
กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้
กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันได้ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันได้ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ ในการใช้ประโยชน์โดยการชอบด้วยกฎหมายและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
สำหรับไม้ยืนต้นที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ไม้สัก พะยูง ชิงชัน แดง เต็ง รัง ตะเคียน สะเดา นางพญาเสือโคร่ง ปีบ ตะแบกนา ไม้สกุลจำปี จามจุรี กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ มะขามป้อม หว้า กฤษณา ไม้หอม ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน และมะขาม เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มทะเบียนธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 2742 ในวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 196

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738