ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 10:40:22  
อำเภอปางมะผ้า จัดงานของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า
อำเภอปางมะผ้า จัดงานของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า
อำเภอปางมะผ้า จัดงานของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

อำเภอปางมะผ้า จัดงานของดีปางมะผ้า กีฬาสามัคคี ประเพณีชนเผ่า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า มี 4 ตำบล ประชากร 21,486 คน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทางวัฒนธรรม ได้แก่ คนพื้นเมือง ไทยยวน ไทใหญ่ ลีซู สาหู่ กะเหรี่ยง ม้ง ละว้า ปะโอ การดำรงชีวิต การลพเล่นพื้นบ้าน งานประเพณีและการแต่กายที่เป็นเอกลักษณ์ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ การอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จึงมีความสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่าให้คงไว้สืบไป จึงได้จัดงาน ฯ ดังกล่าวขึ้น ภายในงาน ฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชนเผ่า การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาสามัคคี

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738