ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 11:14:52  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก พ.ศ. 2561 และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก พ.ศ. 2561 ในเวลาประมาณ 09.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ถวายพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จากนั้น เวลาประมาณ 10.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมประกอบพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่)
ทั้งนี้ "วันดินโลก (World Soil Day)" ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลกจะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 83

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738