ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 12:02:14  
วัดพระธาตุแช่งแห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
วัดพระธาตุแช่งแห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
วัดพระธาตุแช่งแห้ง พระอารามหลวง จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่พระวิหารพุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 4 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีพระชยานันทมุนี เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัด พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในการบรรพชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม ถือว่าเป็นวันที่ทางราชการและมหาเถรสมาคมได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติตลอดไปจนถึงวันที่ได้มาระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ อันประเสริฐอย่างยิ่ง ทางวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จึงจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง เนื่องจากว่าพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ด้วย ทางวัดพระธาตุแช่แห้ง จึงได้จัดทำเป็นประจำทุกปี

ข่าวโดย : บรรลือ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738