ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 12:22:38  
หลายหน่วยงานลงนามร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน
หลายหน่วยงานลงนามร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน
หลายหน่วยงานลงนามร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน รณรงค์ "คน รัก คลอง" ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

เช้าวันนี้(6 ธค.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน จัดการประชุมพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงนามร่วมมือกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 โครงการชลประทานจังหวัด / สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/ สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/หอการค้าจังหวัด/สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง โดยร่วมกับจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คน รัก คลองไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดีและร่วมทำกล่องเกเบี้ยน ป้องกันแนวตลิ่ง ลำน้ำห้วยเดื่อ ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุขของประชาชน อีกทั้งเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชา พัฒนาพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริ และพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพื่อความอยู่ดี มีสุขของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 94

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738