ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 12:55:47  
จังหวัดแพร่จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก"
จังหวัดแพร่จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก"
จังหวัดแพร่จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" แก่ประชาชนที่ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก" ที่บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม นั้น สำหรับจังหวัดแพร่ วันนี้(6ธ.ค.61) ที่บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” แก่ประชาชนที่ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก” จำนวนทั้งสิ้น 5,488 คน โดยแบ่งการรับเสื้อพระราชทานเป็นเช้า-บ่าย คือ ผู้ลงทะเบียนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย พยัญชนะ ก ถึง ผ รับช่วงเช้า ส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย พยัญชนะ ฝ ถึง ฮ รับช่วงบ่าย ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ในกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ด้วยการแปลอักษร ด้วยข้อความ “ Bike อุ่นไอรัก ” แพร่ บริเวณสี่แยกวงเวียนน้ำพุ ด้านข้างศาลากลางจังหวัดแพร่ ในเวลา 14.00 น. โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จำนวน 897 คน ร่วมแปลอักษร โดยใช้พื้นที่ 299 ตารางเมตร และกิจกรรมพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 30 ต้น /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738