ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 13:27:27  
น่าน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดงานแสดงดนตรีเพื่อน้อมรำลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล
น่าน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดงานแสดงดนตรีเพื่อน้อมรำลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดน่าน และหน่วยงานเอกชน จัดงานแสดงดนตรีเพื่อน้อมรำลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล

ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นปรานในการเปิดงาน แสดงดนตรี เพื่อน้อมรำลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล และร่วมขับร้องเพลง ร่วมกับวง วง Kasetsart University Wind Symphony โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยวงดนตรี Kasetsart University Wind Symphony จากภาควิชาดนตรีซึ่งได้รับเกียรติในการแสดงดนตรีที่จังหวัดน่าน ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงเกียรติภูมิและศักยภาพของคณะและมหาวิทยาลัย รับฟังการบรรเลงเพลงของวง Kasetsart University Wind Symphony ผสมผสานบทเพลงและศิลปะการแสดงในแบบล้านนาตะวันออก อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยวงดนตรี Kasetsart University Wind Symphony จากภาควิชาดนตรีจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกสอนและพัฒนาทักษะ เพื่อเป็นต้นแบบการบรรเลงที่มีมาตรฐานให้กับวงดุริยางค์เครื่องลมในแถบภาคเหนือของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการแสดงคอนเสิร์ตน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการประกาศให้นานาประเทศเห็นถึงความสำคัญที่ งานแสดงดนตรี “เพื่อน้อมรำลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล” ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นวันสำคัญที่ชาวไทยทุกคน มิอาจลืมเลือน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานเรื่องราวพระเกียรติคุณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดน่าน และหน่วยงานเอกชน จึงได้ร่วมจัดงานแสดงดนตรี“น้อมรำลึกองค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล” บรรเลงโดย Kasetsart University Wind Symphony

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738