ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 13:31:17  
ประชาชนชาวจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
ประชาชนชาวจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ตั้งแต่เช้า เพื่อใช้สวมใส่ปั่นจักรยานร่วมกันในวันอาทิตย์ 9 ธันวาคมนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนในระบบทั้งสิน จำนวน 5,488 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ณ บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้มีการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมความสามัคคีทั้งในครอบครัวและสังคม

สำหรับจังหวัดแพร่ มีประชาชนที่สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในระบบจำนวนทั้งสิ้น 5,488 คน ซึ่งจังหวัดแพร่ได้แบ่งการเข้ารับเสื้อพระราชทานในวันนี้เป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยผู้ลงทะเบียนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย พยัญชนะ ก ถึง ผ เข้ารับในช่วงเช้า ส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย พยัญชนะ ฝ ถึง ฮ เข้ารับช่วงบ่าย หากไม่สามารถมารับเสื้อยืดพระราชทานในวันนี้ ให้ไปรับได้ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่(ด้านข้างที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือมีรายชื่อในระบบแต่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดแพร่ สามารถสวมใส่เสื้อสีเหลือเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยนัดหมายพร้อมกันตามจุดที่กำหนดบริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดแพร่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ก่อนปล่อยขบวนจักรยาน ในเวลา 15.00 น. ไปตามเส้นทางที่กำหนด รวม 26 กิโลเมตร พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นราชพฤกษ์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา เป็นต้น

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738