ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 13:35:05  
ขนส่งแม่ฮ่องสอนคุมเข้มช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน คุมเข้มในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2562 แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย (1) ช่วงเตรียมพร้อมระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2561 (2) ช่วงก่อนเทศกาลระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2561 (3) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27ธันวาคม 2561-2มกราคม 2562 พนักงานขับรถทุกคนจะได้รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย และในช่วงควบคุมเข้มข้นจะดำเนินการตรวจสอบปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้โทษ ก่อนออกเดินทางจากสถานีของส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738