ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 13:51:50  
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย พร้อมแล้วสำหรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 9 ธันวาคม นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย พร้อมแล้วสำหรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 9 ธันวาคม นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
นับถอยหลังอีกเพียง 4 วัน สำหรับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ 9 ธันวาคม นี้ โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อความเรียบร้อย พร้อมเพรียง ปลอดภัย และสมพระเกียรติ

วันนี้ (6 ธ.ค.61) ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อซักซ้อม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเพรียง ปลอดภัย และสมพระเกียรติ ก่อนที่จะดำเนินการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม นี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่าเส้นทางปั่นจักรยานบางจุด ยังต้องปรับปรุงสภาพพื้นผิวการจราจร มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจ พร้อมปรับปรุงสภาพถนนให้เกิดความเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย ให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ พร้อมให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการจราจร
ในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายอำนวยความปลอดภัยและการจราจร ได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 จุด คือ ที่ทำการอาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์อำนวยการร่วมฯ ส่วนแยก ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2561
สำหรับเส้นทางปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดเชียงราย กำหนดเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง A ระยะทาง 29 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย - สะพานแม่ฟ้าหลวง - แยกประตูเชียงใหม่ - หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ - แยกประตูสลี - แยกแม่กรณ์ - แยกบายพาสวิเรียม - ถนนบายพาส - สะพานยกระดับขัวไชยนารายณ์ - แยกสนามกีฬากลาง - ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย - สะพานขัวพญามังราย – แยกบ้านใหม่ – สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ส่วนเส้นทาง B ระยะ 10 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย - สะพานแม่ฟ้าหลวง – แยกประตูเชียงใหม่ - หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ - แยกประตูสลี - แยกสันคอกช้าง - แยกศรีทรายมูล - ห้าแยกพ่อขุน - สวนตุงและโคมนครเชียงราย - สะพานขัวพญา มังราย – แยกบ้านใหม่ – สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยในวันที่ 9 ธันวาคม นี้ จะมีการปิดเส้นทางการจราจร 3 จุด ได้แก่ จุดแยกแม่กรณ์ จุดแยกศรีทรายมูล และจุดห้าแยกพ่อขุน
ทั้งนี้ พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดพิธีในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนรับบัตรเสื้อ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันตัวตนในวันที่รับเสื้อ
สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก)ข้าราชการ ทหาร ตำรวจที่เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดปกติขาว กระบี่ ถุงมือ (พร้อมหมวก) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการมอบเสื้อยืดพระราชทาน แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว ประชาชนที่เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน แต่งกายชุดสุภาพ โทนสีเหลือง ไม่สวมกางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้น
นอกจากนี้ ในส่วนของฝ่ายรักษาพยาบาล ได้เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 5 เตียง ทีทีมแพทย์ พยาบาล คัดกรองและดูแลความปลอดภัย รวมถึงทีม Medical Bike จำนวน 4 ทีม ร่วมดูแลคณะปั่นตลอดเส้นทางการปั่นทั้ง 2 เส้นทาง อีกด้วย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738