ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 14:34:36  
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา จัดสัมมนา"เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น" ในโครงการ ระชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา จัดสัมมนา"เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น" ในโครงการ  ระชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิด สัมมนาโครงการ "เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น" ในโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิด สัมมนาโครงการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ในโครงการ ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ห้องพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สื่อมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง , ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ , ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ชมรมผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจจังหวัดพะเยา , อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชน และเสียงตามสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 35 คน
นางบุษรา สุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัด สัมมนา “เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง , เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นไปขยายผลในชุมชนสังคม และท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง อีกทั้งมีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการเลือกตั้ง ท้องถิ่นให้มีความสุจริตและโปร่งใสต่อไป
โดยการสัมมนาในครั้งนี้ คาดว่าเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจังหวัดพะเยาจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นและออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพิ่มมากยิ่งขึ้น


ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738