ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 15:05:58  
ปศุสัตว์แม่ลาน้อย ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์
ปศุสัตว์แม่ลาน้อย ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์
ปศุสัตว์แม่ลาน้อยลงพื้นที่ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการโคเนื้อแก้จน

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นำโดยนายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอปาย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือโรคคอบวม ที่บ้านท่าผาปุ้ม ม.4 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีเกษตรกรจำนวน 8 ราย นำโคเข้าฉีดวัคซีนรวม 185 ตัว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการโคเนื้อแก้จน ของเกษตรกร จำนวน 12 ราย ซึ่งมีโคเนื้อรวม 60 ตัว และยังได้ทำการแนะนำให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคระบาดของสัตว์ วิธีป้องกันโรคเบื้องต้น พร้อมมอบเกลือแร่สำหรับสัตว์ ฉีดยาถ่ายพยาธิ และฉีดวัคซีนให้โคทั้งหมดด้วย
นายมงคล เจริญเมือง กล่าวว่า โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย หรือนิยมเรียกตามอาการว่า "โรคคอบวม" เป็นโรคระบาดรุนแรงของโค-กระบือ แต่โรคนี้จะมีความรุนแรงน้อยลงในสัตว์อื่นๆ เช่น แกะ สุกร ม้า อูฐ กวางและช้าง เป็นต้น ลักษณะสำคัญของโรคคือ หายใจหอบลึกมีเสียงดัง คอหรือหน้าบวมแข็ง อัตราการป่วยและอัตราการตายสูง
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ ปีละ 2 รอบ โดยรอบแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 62 และรอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฏาคม 2562

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738