ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 15:07:40  
สื่อมวลชนพะเยา ร่วมสัมมนา "เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น" รับรู้สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
สื่อมวลชนพะเยา ร่วมสัมมนา "เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น" รับรู้สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนา "เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น" เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รับรู้สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) ณ ห้องพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา ชมรมผู้ประกอบวิทยุธุรกิจจังหวัดพะเยา อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และเสียงตามสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
นางบุษบา สุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการบริการสารธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และได้นำความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตั้งไปขยายผลในชุมชน รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง อีกทั้งมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและโปร่งใส ซึ่งการเลือกตั้งถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยการสัมมนาดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อ สิทธิและหน้าที่ของประชาชนไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา

ข่าวโดย : ชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738