ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 15:26:02  
จังหวัดลำพูนเตรียมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561
จังหวัดลำพูนเตรียมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561
จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561 เพื่อให้การดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้กำหนดออกรางวัล โดยใช้เครื่องหมุนออกรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ เวทีกลาง งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

วันนี้ ( 6 ธันวาคม 2561 ) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้จัดพิมพ์สลากกาชาดการกุศล จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ออกจำหน่าย เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ และการบรรเทาทุกข์ ผู้เดือดร้อน ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้และผู้ขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยพิมพ์สลาก จำนวน 100,000 ฉบับ จำหน่ายใบละ 30 บาท โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจอุดหนุนสลากกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้กำหนดออกรางวัล โดยใช้เครื่องหมุนวงล้อออกรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ เวทีกลาง งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป
เพื่อให้การดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และโปร่งใส จังหวัดลำพูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล จังหวัดลำพูน ซึ่งจะร่วมกันดำเนินการออกรางวัลด้วยความโปร่งใส สำหรับผู้หมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ประกอบด้วย ผู้หมุนวงล้อจำนวน 8 ชุด ชุดละ 5 คน ซึ่งการประกาศผลการออกรางวัล ณ เวทีกลาง จะดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน แบ่งเป็น บันทึกข้อมูลในเอกสาร , บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ และ บันทึกข้อมูลสำหรับขึ้นฉายบนจอโปรเจคเตอร์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผล และสามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ , เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน , ผู้ถูกสลาก ต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน , สลากที่ถูกรางวัล และติดต่อขอรับรางวัล ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ฝ่ายการเงินและบัญชี ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 560 378 .

ข่าวโดย : นายอดิศักดิ์ จันทะวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 979

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738