ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 15:33:51  
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนเพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีกับแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว

เช้าวันนี้ (6 ธ.ค.61) ที่ ฐาน ตชด. บ้านฮวก หมู่ 12 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง , นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา , ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูง , และประธานชมรมจักรยานอำเภอภูซาง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ครั้งที่ 14ประจำปี 2561 ซึ่งอำเภอภูซาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย – ลาว บริเวณกิ่วหกบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงการจัดงานดังกล่าว เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาของสังคมไทย ตลอดจนเพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีกับแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว โดยจะมีพระสงฆ์จากทั้งสองประเทศ รวมกันรับบิณฑบาตกว่า 300 รูป ในเช้าของวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ อำเภอภูซางได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย งานแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาถูก , ตลาดนัดชายแดนบ้านฮวก , กิจกรรมรำวงย้อนยุค (น้องสกาวแห่งดอกอ้อมิวสิค) , กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานคาบอยไนท์ , กิจกรรมการแสดงของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , การจำหน่ายสินค้าโอทอป , การเดินแบบผ้าทอของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอภูซาง กลุ่มโอทอปและร้านเสื้อในพื้นที่อำเภอภูซาง , การแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้าน , การจัดกิจกรรมวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่า ตลอดจนได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา คือการแข่งขันจักรยานภูซางเสือภูเขา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ จุด START สนามที่ว่าการอำเภอภูซาง ถึงเส้นชัยที่เวทีเขตรอยต่อชายแดนไทย – ลาว กิ่วหกบ้านฮวก
สำหรับการงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน เกิดขึ้นจากการริเริ่มของประชาชนชาวอำเภอภูซาง ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวของอำเภอภูซางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อสร้างรายได้จากการค้าขาย การท่องเที่ยว และการให้บริการด้านต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ โดยได้เริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2543 ต่อมาได้มีการผนวกงานทำบุญตักบาตรเข้ามาเพื่อสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คู่พุทธศาสนาและสังคมไทย และเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเมืองคอบแขวงไชยบุลี สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และถือเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากไทย และ สปป.ลาว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนของทั้งชาวไทยและชาว สปป.ลาว รวมถึงพระสงฆ์ของทั้งสองประเทศมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฯ รวมถึงมีเจ้าเมืองคอบ แขวงไชยะบุรี พี่น้องชาวไทย และชาว สปป.ลาว มาร่วมพิธีด้วยเช่นกัน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 238

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738