ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 16:14:55  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางเปิดเวทีให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางเปิดเวทีให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางเปิดเวทีให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา

(6ธ.ค.61) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางได้เปิดเวทีให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ที่ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทองแก่ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ รวมตำบลละ 3 คน คือ กิจกรรมอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ในช่วงเช้า มีการบรรยายเรื่อง การปฏิรูปการเมืองสู่การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ โดยนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และการบรรยายเรื่อง การได้มาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยชนวิท พิมพิลา รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
ช่วงบ่าย มีการวางแผนให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามภารกิจรณรงค์ให้ความรู้ กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไปเผยแพร่แก่ประชาชนในตำบลต่อไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738