ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 16:19:43  
มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส จำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน 320,000 บาท
มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส จำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน 320,000 บาท
มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส จำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน 320,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) เวลา 12.30 น. ที่ อาคารสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศชาติ จึงได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 64 ทุน รวมเป็นเงิน 320,000 บาท ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนที่อยู่ในอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงเข้ารับทุนจำนวน 35 ทุน ส่วนนักเรียนที่อยู่ในอำเภอห่างไกลจำนวน 13 อำเภอ ทางชมรมฯจะนำทุนการศึกษานี้ไปมอบให้กับทางนักเรียนเอง โดยโอนผ่านธนาคารสมาชิกต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / กานติมา เชาว์ทอง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 367

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738