ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 16:57:55  
จังหวัดลำพูนประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " ในส่วนภูมิภาค
จังหวัดลำพูนประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม  " Bike อุ่นไอรัก "  ในส่วนภูมิภาค
จังหวัดลำพูนประชุม ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค โดยประชุมร่วมกับ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference System ) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ ( 2 ธันวาคม 2561 ) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุม กับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference System ) จากห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " ในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการจัดกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " ของจังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้จะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรม ในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านความเรียบของเส้นทางจักรยานตั้งแต่จุด START – FINIS H จุดพักระหว่างทาง , ด้านการจัดขบวนจักรยาน , การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและสถานที่จอดรถ , ด้านอาหารและน้ำดื่ม , ด้านแพทย์และพยาบาล , ด้านรถสุขาและการจัดการขยะ , ด้านเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม , ด้านการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดทำเป็นจดหมายเหตุของจังหวัด เกี่ยวกับกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " นอกจากนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมในกิจกรรม " Bike อุ่นไอรัก " จะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ ระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น .

ข่าวโดย : นายอดิศักดิ์ จันทะวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 308

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738