ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 17:07:51  
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ออกแบบตกแต่งภายในใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ออกแบบตกแต่งภายในใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ออกแบบตกแต่งภายในใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว

บ่ายวันนี้(6 ธค.)คณะทำงานศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพ มีจำนวน 83 กลุ่มมีสมาชิก 1,747 คน ผลิตภัณฑ์เด่นในแต่ละอำเภอได้แก่ กลุ่มปักผ้าบ้านขุนสาใน อำเภอปาย/กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน /กลุ่มทอผ้าขนแกะ บ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย/กลุ่มแม่บ้านสหกิจ อำเภอปาย /กลุ่มสตรีสหกรณ์ บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียงกลุ่มจักสานบ้านเลโคะ อำเภอแม่ลาน้อย/กลุ่มผ้าปักมูเซอแดง อำเภอปางมะผ้า
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2526 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา เช่นการจักสาน การแกะสลัก การทอผ้า การทำเครื่องเงิน และเป็นศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของราษฎร เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของราษฎรในพื้นที่ มีสาขาที่อำเภอแม่สะเรียง/อำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอปาย เพื่อประสานงานระหว่างราษฎรในพื้นที่กับศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาคารศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้นที่ 1 เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มศิลปาชีพ ชั้นที่ 2 เป็นการบริการให้ความรู้ศูนย์บริการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและห้องทรงงาน ชั้นที่ 3 จัดแสดงวิถีชีวิตชาติติพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะคณะทำงานศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าขอให้มีการแผนฝึกอาชีพตลอดทั้งปี แผนการนำประชาชนมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพและแผนการจำหน่ายสินค้าในโครงการศูนย์ศิลปาชีพ/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738