ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 18:54:48  
กิจกรรมสัมมนาสัญจรเพื่อให้ความรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจน หวังลดผู้กระทำผิดกฎหมายก่อนถึงช่วงปีใหม่
กิจกรรมสัมมนาสัญจรเพื่อให้ความรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจน หวังลดผู้กระทำผิดกฎหมายก่อนถึงช่วงปีใหม่
สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) จัดกิจกรรมสัมมนาสัญจร พบปะผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อกฎหมายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจนก่อนถึงช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA พร้อมด้วย นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ น.ส.ณเพ็ญพัฒน์ จำเนียร ประธานชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยวัฒน์ กลั่นนาค ตัวแทนจากผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “มองต่างมุม มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สมาคมฯ จัดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่นำร่องเป็นที่แรก เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีการดื่มและซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่มักจะมีการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแบบผิดกฎหมายบ่อยครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจและมาตรฐานการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ และมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ สมาคมฯ อยากขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาประเด็นดังกล่าว เพื่อปรับปรุงพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับหลักสากล พร้อมทั้งร่วมกันแสวงหาความกระจ่างชัดในการตีความที่ถูกต้องตามเจตนารมย์ของกฎหมาย และขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม พร้อมให้ความรู้ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับโทษของการดื่มอย่างเป็นอันตราย ที่จะช่วยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างครอบคลุมต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 238

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738