ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 21:51:14  
เปิดเมิงไต ฯ ที่แม่ฮ่องสอน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์ ระหว่าง 6-10 ธันวาคม นี้
เปิดเมิงไต ฯ ที่แม่ฮ่องสอน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์ ระหว่าง 6-10 ธันวาคม นี้
"เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 11 ณ บริเวณศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์ ระหว่าง 6-10 ธันวาคม นี้

ค่ำวันที่ 6 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 11 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม อาหารของชาวไตหรือไทใหญ่ และสินค้าชุมชน สินค้าโอท็อปของทั้ง 7 อำเภอ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก
นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ภายในงานได้รวบรวมภารกิจในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนา นำมาหลอมรวมเพื่อให้เกิดภาพของการพัฒนาที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ด้วยการนําเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งอาหารไทยใหญ่ สินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มาสร้างมูลค่าและคุณค่า เพื่อนําเสนอต่อนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดของเราอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น ชิมอาหารไทยใหญ่ที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ, ชมการแสดงวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์และจำลองวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน, จำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP, อาหารท้องถิ่นจากกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการอาหารไทยใหญ่ในจังหวัด และกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยว คืนภาษีสู่ท้องถิ่น” ให้นักท่องเที่ยวได้แลกของที่ระลึก อีกทั้งโคมไฟที่นำมาประดับตกแต่งภายในงาน มีแนวโน้มที่จะตกแต่งต่อไปจนถึงสิ้นปี เพื่อให้นักท่องได้มาสัมผัสความงดงามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้ถ่ายภาพสีสันและความประทับใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมมาบริหารจัดการสร้างมูลค่าและคุณค่า ให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหารและสินค้าชุมชน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นับได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน “นโยบายประชารัฐ” ของรัฐบาล ในการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างตลาดใหม่ให้กับประชาชน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 870

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738