ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 14:26:29  
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่2/2562
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่2/2562
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่2/2562

ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อกำหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ได้แก่ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน คือ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และอย่างต่อเนื่อง โดยให้ตำรวจภูธรจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานขนส่งจังหวัด เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารและตรวจสอบสภาพรถให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม สำรวจตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนนและดำเนินปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีความปลอดภัย กำหนดมาตรการ แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จัดเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยง ทางลัด รวมถึงมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ และกู้ภัยจัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต่ละพื้นที่

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738