ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 15:35:28  
น่าน วัดมิ่งเมือง จัดงานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดเดือนธันวาคม 2561
น่าน วัดมิ่งเมือง  จัดงานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดเดือนธันวาคม 2561
วัดมิ่งเมือง ร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านมิ่งเมือง จัดงานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดเดือนธันวาคม 2561

พระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุเมษ สายสูง ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระหลักเมืองน่าน ฝ่ายฆราวาส ร่วมกับชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านมิ่งเมือง ร่วมเปิดงาน ในการจัดงานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมีกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณวัดมิ่งเมือง ตลอดเดือนธันวาคม 2561 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้ประกาศยกย่องให้ชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดน่าน จำนวน 16 ชุมชน เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งชุมชนบ้านมิ่งเมือง เป็น 1 ใน 16 ชุมชน ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์-สามเณร และเปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านมิ่งเมืองด้วย ความเป็นมาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีคุณลักษณะ 3 ประการ ส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมไทยภายใต้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่การธำรงรักษาและสืบทอดโดยมีศาสนสถานเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้มิติทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพลังศาสนิกสัมพันธ์จะเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนและสามารถใช้มิติทางศาสนาสร้างความปรองดองให้แก่ประชาชนที่เข้าถึงชุมชนมากที่สุด

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738