ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 15:37:09  
ชาวเชียงใหม่ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน
ชาวเชียงใหม่ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน
ชาวเชียงใหม่จากทุกภาคส่วนกว่า 1 พันคน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมปฏิญาณตนเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมือง ข้าราชการ ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน
โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทุกภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงพลังของชาวเชียงใหม่ที่จะไม่ทนต่อการทุจริตและพร้อมเป็นเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งมีการร่วมกันจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย


ข่าวโดย : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : ปาญณิสา ไชยพรหม
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738