ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2561 / 08:36:26  
จังหวัดลำปางเปิดหมู่บ้านแม่แจ๋มต้อนรับนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตสัมผัสธรรมชาติ
จังหวัดลำปางเปิดหมู่บ้านแม่แจ๋มต้อนรับนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตสัมผัสธรรมชาติ
จังหวัดลำปางเปิดหมู่บ้านแม่แจ๋มต้อนรับนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตสัมผัสธรรมชาติ

จังหวัดลำปางเปิดตัวหมู่บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา” ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ทาวชุมชนจัดเตรียมไว้ต้อยรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมสัมผัสธรรมชาติ โดยในวันเปิดตัวหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม และพักค้างคืนกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับชุมชนบ้านแม่แจ๋มเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตรวิถีแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์หลากหลาย ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีมนต์เสน่ห์ด้วยภูมิประเทศอันโดดเด่นมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และมีเส้นทางถนนที่สามารถจะเชื่อมโยงต่อไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้ โดยตลอดเส้นทางจะมีวิวทิวทัศน์ และสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามอีกหลายแห่ง เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่นักท่องเที่ยว ต้องห้าม…พลาด

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738