ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2561 / 08:39:12  
ป.ป.ช. ลำปาง จัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ป.ป.ช. ลำปาง จัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ป.ป.ช. ลำปาง จัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

(7 ธันวาคม) เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันเป็นพลังขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริต เน้นปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชน ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และเพื่อเป็นการสร้างเสริมค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้กว้างขวางมากขึ้น
ในโอกาสนี้ นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี มอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในจังหวัดลำปางว่า ทุกภาคส่วนควรร่วมสร้างรับรู้ถึงปัญหาการคอรัปชันและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง การติดสินบน รวมถึงการดำเนินงานแบบมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันอย่างยั่งยืน คือการปลูกจิตสำนึกที่ดี และปรับทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงาน และการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของปัญหาการทุจริตในประเทศไทย

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738